تازه ترین اخبار :

سرویس خبری گروه طالبان

فدراسیون خبرنگاران افغانستان: نهادهای حامی رسانه‌ها باید برای رهایی محمدیار مجروح، به طالبان فشار بیاورند

به‌دنبال بازداشت محمدیار مجروح گزارش‌گر پیشین طلوع‌، فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از نهادهای حامی رسانه‌ها خواست برای آزادی فوری محمدیار مجروح از بازداشت طالبان،

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله