تازه ترین اخبار :

سرویس خبری هویت

طالبان؛ و خطر هویتی

وضعیت در کشور‌مان از هرنگاه و لحاظ قابل نگرانی‌ِست، گذشته از فقر، بیکاری و بی‌برنامه‌گی از طرفی‌ دیگر بی‌عدالتی، استبداد قومی، هراس‌افنگی و مهم‌تر از

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله