تازه ترین اخبار :

سرویس خبری جنون جنسی

جنون جنسی طالبان

از زمان سیطرۀ استبدادی طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ که تا کنون بیش از دو نیم سال می‌گذرد، در کنار صدها عمل‌کرد

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

رهبر جبهه مقاومت ملی: مقاومت به تنهایی در حال مبارزه علیه تروریزم است

یک چریک: پیش از آنکه در خانه‌های مان بازداشت و یا کشته شویم در سنگر عزت و آزادی خواهی جان می‌دهیم، مقاومت تنها گزینه نابودی طالبان است

یکی از چریک‌های آزادی خواه با اشاره به دستگیری‌های رژیم تروریستی و شیطانی طالبان در تخار و بدخشان و کشته...