نگرانی باشنده‌های تالقان از تخریب دکان‌ها و باج گیری طالبان 

اشنده‌های شهر تالقان مرکز تخار می‌گویند که شهرداری طالبان در تالقان از مدتی به این سو به کارهای نمایشی، عوام فریبانه و باج‌گیرانه دست می‌زند. غوث الدین، یکی از دکانداران شهر تالقان به خبرنگار محلی پایگاه گفت که او سه روز پیش کاری در شهرداری تالقان داشت و یکی از مامورین شهرداری برایش گفته که بنابر تصمیم مرکز و مصوبه استان، برای ایجاد نظم شهری قرار است که از ۲۷ حمل ۱۴۰۳ تصمیم به اجرا گذاشته شود که براساس آن از هوتل شاه محمود الی تیل فروشی، در شهر تالقان هفت متر از دو طرف خیابان را کلان سازند و تمام دکان‌ها و دفاتر که در این هفت متر قرار می‌گیرد باید تخریب شود. در این مسیر ده‌ها دکان خوراکه، سرای و پرزه فروشی ها و شهرداری نیز موقعیت دارد. او که دکاندار این منطقه است می گوید، سخت نگران است، بعضی روزها حتی دست لاف ندارم و اگر دکان تخریب شود، زندگی بسیار سخت می‌شود.
از سوی هم یک پرزه فروش منطقه می‌گوید که دکانش بیشتر از پنجاه هزار دالر قیمت دارد و اگر دکانش تخریب شود به معنی مرگ و خود کشی او است.او می‌افزاید که این کارها اصلاً به نفع مردم نیست، طالبان نه کار و نه نان به مردم فراهم کردند، بلکه بصورت بی‌باکانه یک لقمه نان مردم را نیز از آن‌ها می‌گیرند و این امر غریب آزاری و باج‌گیری است. او می‌گوید در ین استان تمام مقامات و مسولین از شهرداری تا والی دزدان و باج گیران استند و حتی یک طالب کوچک از مردم باج می‌گیرد. طالب یعنی مرگ غریب و بیچاره است.
به گفته‌ی او طالبان این کار را فقط به عنوان وسیله فشار و گرفتن پول از مردم به اجرا می‌گذارند و هر دکانداری که چند لک افغانی برای‌شان داد، دکانش را به یک نام یا نام دیگر تخریب نمی‌کنند.
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://paigah-news.com/?p=10811

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله
روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....