تازه ترین اخبار :

سرویس خبری قاری فصیح الدین

نقش فصیح الدین در رژیم طالبان

قاری فصیح الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان در تشکیلات و ساختار نظامی این گروه صرفا به عنوان دیکور قومی آورده شده و هیچ گونه صلاحیت

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار