تازه ترین اخبار :

سرویس خبری فرمانده سبز علی

مستند«با مقاومت در هندوکش»

امروز مستند«با مقاومت در هندوکش»ساخته‌ی ابوالفضل شکیبا را دیدم؛ پر از غرور و دلاوری و حماسه بود‌. مستند در دقیقه‌ی چندم با تصویری از یک

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله