تازه ترین اخبار :

سرویس خبری عبدالحفیظ منصور

سر چشمه‌‌های افراطیت در افغانستان

چکیده: مردم افغانستان با بلیه‌ای افراطیت گیرافتاده اند، وجهانیان از آن می‌نالند. پژوهش‌گر دراین مقاله کوشیده است، تا ریشه‌‌های ظهور و رشد افراط گرایی را

چنین گفت ابن خلدون

ارسطوی علوم اجتماعی ابن خلدون بزرگترین عقل علوم اجتماعی جهان اسلام و از بزرگترین نوابغ عالم است. در این عرصه او بالا تر از فارابی

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار