تازه ترین اخبار :

سرویس خبری تاجیکستان

تاملات نوروزی

 آهسته آهسته نوروز فرا می‌رسد تا خبر از روزهای نو بدهد. خبر از پایانِ این شبِ ظلمانی. خبر از چیرگی نور بر تاریکی. خدای نور،

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله