تازه ترین اخبار :

سرویس خبری استخبارات

عالمان دین: طالبان پدیده انحرافی در جهان اسلام استند، نقاب و ظاهر اسلامی شان افشا شده، قیام ملی در برابر طالب وجیبه‌ی بزرگ هر مسلمان است

مولوی اسدالله روحانی، یکی از علمای دینی در افغانستان می‌گوید که طالبان نه با روایت دینی بل‌که با روایت آمریکایی و استخباراتی از دین آمدند.

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله