تازه ترین اخبار :

سرویس خبری نظام

کمال مرغ شکاری کجیِ منقار است

افغانستان طی ۲۰۰ سال اخیر در حقیقت امر بستری برای شکل‌گیری، پرورش و مصداق عینی روایت‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی بوده است. از مشروطیت‌خواهی امان‌الله‌خانی تا امارت‌خواهی

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

رهبر جبهه مقاومت ملی: مقاومت به تنهایی در حال مبارزه علیه تروریزم است

یک چریک: پیش از آنکه در خانه‌های مان بازداشت و یا کشته شویم در سنگر عزت و آزادی خواهی جان می‌دهیم، مقاومت تنها گزینه نابودی طالبان است

یکی از چریک‌های آزادی خواه با اشاره به دستگیری‌های رژیم تروریستی و شیطانی طالبان در تخار و بدخشان و کشته...