تازه ترین اخبار :

سرویس خبری مبارزه

‏مبارزه بالشکر جهل

زنده‌گی او مثل خیلی از دختران دست‌خوش تغییرات ناگهانی می‌شود که حتا حدس آن را زده نمی‌توانست. بعد از اتمام مکتب، در رشته دل‌خواهش، حقوق

زن زندگی است                

زنان سرزمین‌ما در هر برهه‌ای از تاریخ مورد بی‌مهری شدید روزگار قرار گرفته اند؛ و تاوان اشتباهات مردان را متقبل شده اند، اما جبران این

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

رهبر جبهه مقاومت ملی: مقاومت به تنهایی در حال مبارزه علیه تروریزم است

یک چریک: پیش از آنکه در خانه‌های مان بازداشت و یا کشته شویم در سنگر عزت و آزادی خواهی جان می‌دهیم، مقاومت تنها گزینه نابودی طالبان است

یکی از چریک‌های آزادی خواه با اشاره به دستگیری‌های رژیم تروریستی و شیطانی طالبان در تخار و بدخشان و کشته...