تازه ترین اخبار :

سرویس خبری خون ریزی

بی باوری طالبان به صلح و آشتی

تعدادی از رهبران و مقامات حکومت پیشین پیوسته بر حل مشکلات افغانستان و تامین صلح از راه گفت‌وگو طوری تاکید می‌کنند و بحث صلح و

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله