تازه ترین اخبار :

سرویس خبری خودکامگی

چیستی تفکر انتقادی

بخش دوم تعریف و تفسیر: «تفکر انتقادی، داشتن ذهن گشوده به سوی حقیقت گشوده» ذهنیت‌های باز و گشوده همواره حقیقت را باز و گشوده می‌بینند؛ در

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

رهبر جبهه مقاومت ملی: مقاومت به تنهایی در حال مبارزه علیه تروریزم است

یک چریک: پیش از آنکه در خانه‌های مان بازداشت و یا کشته شویم در سنگر عزت و آزادی خواهی جان می‌دهیم، مقاومت تنها گزینه نابودی طالبان است

یکی از چریک‌های آزادی خواه با اشاره به دستگیری‌های رژیم تروریستی و شیطانی طالبان در تخار و بدخشان و کشته...