تازه ترین اخبار :

سرویس خبری تروریست

طالبان ناف زمین را کشف کردند 

حکایتی است که در گذشته‌ها، شخصی مدعی شد که در جای او ایستاده‌است، دقیق همان ‌جا “ناف” زمین است. مردی دیگری از او می‌پرسد: چطور

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله