تازه ترین اخبار :

سرویس خبری بامیان

شهروندان کشور: تیر اندازی بر گردشگران در افغانستان باید جهان را فهمانده باشد که امنیت در افغانستان تحت سلطه گروه طالبان وجود ندارد

حمله تروریستی بر گردشگران خارجی و شهروندان افغانستان در استان بامیان واکنش‌های ملی و بین المللی را در پی داشت. سخنگوی اتحادیه اروپا، فرستاده ویژه

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله