تازه ترین اخبار :

سرویس خبری اتمر

جنرال فرید احمدی: معصوم استانکزی و معاونین ریاست عمومی امنیت ملی اطلاعات مهم و حساس اطلاعاتی و عملیاتی را به طالبان شریک می‌ساختند

جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای کماندو در دوره جمهوریت می‌گوید که معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی وقت و معاونین امنیت ملی از جمله اجمل عابدی،

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....

کرنیل امام دوم در نقش هیبت الله